Info nekro
zarządzanie cmentarzem

Zarządzanie finansami

Oprogramowanie umożliwa rejestrowanie wpływów z zarządzania cmentarzem w następujących obszarach:

  • opłaty za przygotowanie grobu
  • opłaty z tytułu przedłużenia ważności grobu
  • opłaty z reklam emitowanych w serwisie cmentarza
  • prowizje z usług dodatkowych zlecanych poprzez platformę cmentarzepolskie.com.pl (np sprzątanie grobu)

Dodatkowo oprogramowanie umożliwia monitorowanie ściągalności opłat poprzez generowanie automatycznych przypomnień wysyłanych zarówno do opiekuna grobu, jak i zarządcy cmentarza. Uzupełnieniem narzędzia windykacyjnego jest generator raportów pozwalający w prosty sposób ocenić liczbę zadłużonych grobów.Strona główna | Nota prawna | Polityka cookies

Kapitał zakładowy: 50 000zł

 

© 2013 Cmentarze Polskie Sp. z o.o.