Info nekro
zarządzanie cmentarzem

O porgramie InfoNekro

Ustawa z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów wraz z rozporządzeniami wykonawczymi nakłada na zarządcę cmentarza obowiązek prowadzenia stosownej dokumentacji oraz wykonywania określonych czynności archiwizacyjnych.

Oprogramowanie InfoNekro spełnia zarówno polskie jak i europejskie wymagania w zakresie zarządzania grobami oraz prowadzenia ewidencji zmarłych.

Dzięki przyjaznemu w obsłudze panelowi administracyjnemu, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz wyszukiwanie zmarłych oraz grobów jest szybkie, wolne od błędów i bezpieczne. Program InfoNekro usprawnia windykację należności za groby i kwatery dzięki automatycznemu systemowi powiadomień. System pozwala na przechowywanie zdjęć nagrobków oraz ewidencjonuje całą historię transakcji pomiędzy zarządcą cmentarza, a opiekunem danego grobu, a także pozwala na generowanie dokumentów potwierdzających sprzedaż lub wykonanie danej usługi.

W programie możliwe jest również generowanie raportów i statystyk o aktualnym i historycznym stanie cmentarza (liczba pochowanych, rozróżnienie wg płci, kryterium wieku, itp), np. na potrzeby instytucji nadrzędnych.

Dodatkowo, program InfoNekro pozwala na generowanie przychodu dla zarządcy cmentarza poprzez system prowizji wypłacanych zarządcy za usługi zlecone za pośrednictwem serwisu www.cmentarzepolskie.com.pl – np. sprzątanie grobu lub zamówienie kwiatów.Strona główna | Nota prawna | Polityka cookies

Kapitał zakładowy: 50 000zł

 

© 2013 Cmentarze Polskie Sp. z o.o.